Bệnh viện Chợ Rẫy

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Chợ Rẫy

 Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Thi công áp chì và cửa chì

 Năm thực hiện: T6/2020

Tin liên quan