• vi
  • en
  • ja
  • ko

Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công ty Cổ phần Chuỗi Thực phẩm TH

 Lĩnh vực: Thực phẩm - Đồ uống

 Vị trí xử lý: Thi công hệ thống ống gió FCU, Cung cấp, lắp đặt hệ thống Panel, hệ thống chiếu sáng

 Năm thực hiện: T8/2020

 Cung cấp, lắp đặt hệ thống Panel, hệ thống chiếu sáng T10/2018

 Thi công hệ thống ống gió FCU T8/2020