Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Công Nghệ Bắc Hà

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Công Nghệ Bắc Hà

 Lĩnh vực:

 Vị trí xử lý: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng sạch cho viện đo lường

 Năm thực hiện: 24/10/2016

 Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng sạch cho viện đo lường

Tin liên quan