Công ty TNHH ÔTÔ TOYOTA Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công ty TNHH ÔTÔ TOYOTA Việt Nam

 Lĩnh vực: Công nghiệp

 Vị trí xử lý: Buồng thổi khí sạch cho xưởng Sơn

 Năm thực hiện: 03/2018

Tin liên quan