Đại Hội Công Đoàn Lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017 – 2022

Căn cứ Điều lệ Công đoàn Việt Nam khóa XI và Hướng dẫn số 238/HD-TLĐ ngày 4/3/2014 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam về hướng dẫn thi hành Điều lệ Công đoàn Việt Nam; thực hiện kế hoạch số 23/KH-LĐLĐ ngày 27/02/2017 của Ban chấp hành Liên đoàn Lao động quận Long Biên về tổ chức Đại hội, Hội nghị Công đoàn cơ sở tiến tới Đại hội Công đoàn quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023;  ngày 22 tháng 7 năm 2017 vừa qua Công đoàn Công ty Cổ phần Airtech Thế Long đã tổ chức Đại hội công đoàn lần thứ nhất nhiệm kỳ 2017-2022.

Đến tham dự Đại hội là sự góp mặt của Ban lãnh đạo Công ty cùng toàn thể 40 CB-CNV Công đoàn viên của 2 khối Văn phòng và Nhà máy

Dai-Hoi-Cong-Doan1
                       Chủ tịch Công đoàn – Ông Nguyễn Cao Cường đọc diễn văn khai mạc Đại hội

Tại Đại hội, Chủ tịch Công đoàn – Ông Nguyễn Cao Cường  đã trình bày Báo cáo tổng kết hoạt động Công đoàn Công ty nhiệm kỳ (2016-2017), thông qua phương hướng hoạt động Công đoàn nhiệm kỳ (2017-2022) và bầu Ban ra chấp hành công đoàn nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội cũng  tổ chức thảo luận và đóng góp ý kiến vào dự thảo văn kiện Đại hội Công đoàn Quận Long Biên lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023 và Điều lệ Công đoàn Việt Nam sửa đổi; bầu Đại biểu đại diện cho ý trí và nguyện vọng của đoàn viên công đoàn Công ty CP Airtech Thế Long tham dự Đại hội Công đoàn quận Long Biên, lần thứ IV, nhiệm kỳ 2018 – 2023.

Đại hội đã nhìn nhận, Trong nhiệm kỳ qua, dưới sự chỉ đạo trực tiếp của LĐLĐ quận Long Biên, sự lãnh đạo của Công ty CP Airtech Thế Long, hoạt động công đoàn Công ty CP Airtech Thế Long luôn giữ vững sự ổn định và phát triển, các phong trào thi đua được tổ chức sâu rộng, mang lại hiệu quả rõ nét, khẳng định vai trò tiên phong trên mọi lĩnh vực và đặc biệt, hoạt động của Công đoàn Công ty đã góp phần quan trọng vào sự phát triển của Công ty trong các giai đoạn vừa qua.

 

Dai-Hoi-Cong-Doan3
                          Ban Lãnh đạo Công ty và toàn thể Công đoàn viên tham dự Đại hội

Phát biểu tại Đại hội: đồng chí Nguyễn Khắc Long – Chủ tịch Hôi đồng quản trị, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Airtech Thế Long đã đánh giá cao và biểu dương sự cố gắng, những kết quả, thành tích mà Công đoàn Công ty đã đạt được trong nhiệm kỳ vừa qua, đồng thời chỉ đạo Công đoàn Công ty Airtech Thế Long nhiệm kỳ 2017-2022 quan tâm bảo đảm việc làm, thu nhập ổn định và an toàn lao động cho các đoàn viên, đồng thời động viên BCH Công đoàn phấn đấu làm tốt chức năng, vai trò, bảo vệ quyền và lợi ích chính đáng của người lao động, khuyến khích đoàn viên công đoàn tích cực tham gia các phong trào thi đua trong sản xuất và các phong trào xã hội khác.

Dai-Hoi-Cong-Doan2
Các Công đoàn viên bỏ phiếu bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa II

Với tinh thần khẩn trương, nghiêm túc, dân chủ, Đại hội đã thông qua báo cáo tổng kết công tác công đoàn nhiệm kỳ 2016-2017, thảo luận và thống nhất mục tiêu, phương hướng nhiệm vụ công tác nhiệm kỳ 2017-2022. Đại hội đã bầu Ban chấp hành Công đoàn khóa II, nhiệm kỳ 2017-2022 gồm 5 đồng chí sau:

1.      Ông Nguyễn Cao Cường – Chủ tịch Công đoàn.

2.      Bà Nguyễn Thị Tâm – Phó Chủ tịch Công đoàn.

3.      Ông Bùi Văn Hiệp – Uỷ viên BCH Công đoàn.

4.      Ông Nguyễn Văn Nhận – Uỷ viên BCH Công đoàn.

5.      Bà Phạm Thu Huyền – Uỷ viên BCH Công đoàn.

Dai-Hoi-Cong-Doan4
                                             Công đoàn viên Công ty Cổ phần Airtech Thế Long
Dai-Hoi-Cong-Doan6
                                      CB-CNV liên hoan ăn mừng sau khi kết thúc Đại hội thành công

Dai-Hoi-Cong-Doan5

Toàn thể đoàn viên “Công đoàn Công ty CP Airtech Thế Long đoàn kết, đổi mới, năng động, sáng tạo vì quyền và lợi ích hợp pháp, chính đáng của người lao động, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh, góp phần xây dựng Công ty CP Airtech Thế Long ngày càng phát triển”, cùng với sự quan tâm chỉ đạo của Công đoàn Công ty cũng như sự phối hợp, tạo điều kiện chuyên môn của đội ngũ Cán bộ đoàn viên Công đoàn Công ty CP Airtech Thế Long quyết tâm thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Công đoàn lần thứ II, nhiệm kỳ 2017 – 2022 đã đề ra./.

Tin liên quan