Đồng Tháp_A Thăng VP Tỉnh ủy Đồng Tháp | Đồng Tháp tiếp nhận máy khử khuẩn áp lực âm từ AIRTECH Thế Long