• vi
 • en
 • ja
 • ko

Contact us

THELONG AIRTECH JOINT STOCK COMPANY
Office: No. 144, Viet Hung Str., Group 3, Viet Hung Ward, Long Bien Dist., Ha Noi City
Factory: Tan Quang IP, Tan Quang Comm., Van Lam Dist., Hung Yen Prov.
Tel: 84-24.38737717 Fax: 84-24.38726894
Mail: info@thelong.com.vn
Hotline: 0915.292.660

  Họ & Tên (*)

  Điện thoại(*)

  Công ty(*)

  Chức vụ

  Mã vùng

  Địa chỉ của bạn(*)

  Địa chỉ công ty

  Mobile(*)

  Địa chỉ E-mail(*)

  Xác nhận email(*)

  Nội dung(*)