Giải pháp phòng dịch cho nhà máy

GIẢI PHÁP PHÒNG DỊCH CHO NHÀ MÁY

Tổng Quan

 1. Giải pháp khử khuẩn cho ô tô trước khi vào nhà máy
 2. Giải pháp khửu khuẩn tại lối vào cho nhân viên
 3. Giải pháp lọc khí tại xưởng lắp ráp
 4. Giải pháp lọc khí cho văn phòng
 5. Giải pháp lọc khí cho phòng họp
 6. Giải pháp lọc khí cho phòng giám đốc
 7. Giải pháp lọc khí cho phòng ăn
 8. Giải pháp lọc khí cho phòng y tế

Những sản phẩm trong hệ thống khử khuẩn nhà máy

 1. Máy khử khuẩn áp lực âm – Model: APR-8016ACR-J
 2. Máy xả khí sạch di động ATV-FA20
 3. Máy lọc khí ATV-BVE-25
 4. Máy lọc không khí ATV-BVE-120
 5. Máy xử lý khí ATV-ACP-897BS
 6. Máy lọc khí sạch ATV-PAU20

Lời mở đầu

 • Thực hiện chủ trương lớn của Thủ tướng Chính phủ về thực hiện mục tiêu kép: vừa sẵn sàng phòng – chống dịch, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội. Từng đơn vị, doanh nghiệp, tập thể và từng cá nhân đều tích cực xác lập trạng thái bình thường mới, vừa đẩy mạnh phát triển kinh tế – xã hội, vừa phòng – chống dịch.
 • Giải pháp lọc khí tại cơ quan, văn phòng giúp bảo vệ, đảm bảo an toàn cho nhân viên trong quá trình làm việc, ngăn chặn dịch bệnh phát triển và lây lan. Ở Việt Nam hiện nay, nhiều công ty, văn phòng, cơ quan đã gấp rút triển khai xây dựng hệ thống lọc khí vừa nâng cao công tác phòng chống dịch bệnh vừa đảm bảo an toàn trong kinh doanh, sản xuất.

                        Nhà xưởng, văn phòng, phòng họp, nhà ăn – Nơi có thể áp dụng giải pháp phòng dịch của Airtech Thế Long

Mô phỏng không gian Nhà máy với vị trí lắp đặt các thiết bị phòng chống dịch

 

 

Tin liên quan