Airtech Ấn Độ

  • Tên công ty 01 : PYRAMID AIRTECH PVT.LTD.(PAT)
  • Địa chỉ : UNIT NO15 AND 16,ELECTRONIC SADAN1,BHOSARI, PUNE 411026, INDIA
  • Liên hệ: +91 (20)2746-4644 
  • Fax: +91 (20)2746-4645
  • Tên công ty 02 : Hemair Systems India Limited(ATI)
  • Địa chỉ : No.296/7/6&7/7 IDA Bollaram(Miyapur), Hyderabad-502 325.T.S. INDIA
  •  Liên hệ: +91 (40)23018900 
  • Fax: +91 (40)23018995
  • Website: http://www.hemairsystems.com

Hemair Systems được trang bị các cơ sở sản xuất hiện đại trải rộng trên 140000 Sft. tại Hyderabad, Ấn Độ và Vương quốc Anh để sản xuất các Bộ xử lý không khí, Modular Panel, linh kiện thiết bị phòng sạch và tất cả các phụ kiện liên quan cho các dự án tích hợp hệ thống phòng sạch.

The majority of the resources for aid free essay editor are designed to be used by students.

Tin liên quan