• vi
  • en
  • ja
  • ko

AIRTECH THE LONG은 클린 룸 컨설팅, 설계, 설치 및 시공, 클린 룸 장비 제조, 모든 종류의 필터 및 기계 장비 분야에서 10 년 이상의 경험을 가지고 있습니다.

AIRTECH THE LONG은 8 회원 (일본, 중국, 한국, 대만, 싱가포르, 독일, 인도, 베트남)을 포함한 AIRTECH 그룹 그룹의 다국적 파트너 중 하나입니다. AIRTECH는 의약품, 화장품, 전자, 액체 및 반도체, 병원, 실험실 및 대학 등 업계에서 제공되는 제품을 연구하고 개발하는 선도적 인 그룹입니다.

Dịch vụ & Sản phẩm

Air shower / pass box

Clean bench/안전함/격리기

공기정화계통 및 수술실 설비

클린룸 / BSL-3 / CPC

Vinyl 바닥/상층부 바닥

 실험실

방충용 에어커튼/냉동보관창고용

클린룸 기계

깨끗한 제품 공급 / 세탁

클린 에어 필터 플레이트

탈취장치 / 의약품에 먼지 방지장치

FFU/HFU/BFU 클린에어 필터설비

AIRTECH THẾ LONG có kinh nghiệm hơn 10 năm trong lĩnh vực tư vấn, thiết kế, lắp đặt và thi công phòng sạch, sản xuất thiết bị phòng sạch, các loại lọc và thiết bị cơ khí.

AIRTECH THẾ LONG là một trong những đối tác đa quốc gia của tập đoàn AIRTECH GROUP bao gồm 8 thành viên (Nhật Bản, Trung Quốc, Hàn Quốc, Đài Loan, Singapore, Đức, Ấn Độ, Việt Nam). AIRTECH là tập đoàn đi đầu trong nghiên cứu và phát triển các sản phẩm phục vụ trong ngành: Y-dược phẩm, Hóa mỹ phẩm, Điện tử, Tinh thể lỏng và Bán dẫn, Bệnh viện, Phòng thí nghiệm và Trường đại học…