• vi
  • en
  • ja
  • ko

소식

Tổng Giám Đốc Airtech Thế Long gặp mặt đối tác Hàn Quốc

Từ ngày 06-08/08/2019, đại diện Airtech Hàn Quốc đã có chuyến làm việc và thăm hỏi Công ty Cổ phần Airtech Thế Long. Hai bên đã làm việc vui vẻ và ký kết được những hợp đồng có giá trị lớn. Nhận được lời mời từ Tổng Giám Đốc công ty Cổ phần Airtech Thế […]

The Long은 2019 년에Da Nang에 있는 국제 의학 전시회에 참가했습니다.

Triển lãm Y tế Quốc tế Việt Nam (Pharmed & Healthcare Vietnam 2019) lần thứ 14 với sự chủ trì và bảo trợ của Bộ Y tế, Công Ty Cổ Phần Adpex, Hiệp hội Doanh nghiệp Dược Việt Nam và Công ty Cổ phần Xuất nhập khẩu Y tế Việt Nam diễn ra từ ngày […]

Airtech The Long은 하노이의 Viet Duc 병원에 covid-19 전염병 제어 장비 패키지를 선보였습니다

Airtech The Long은 하노이의 Viet Duc 병원에 covid-19 전염병 제어 장비 패키지를 선보였습니다. 유명한 외과 의사 Ton That Tung과 관련된 베트남 최대의 외과 센터 중 하나 인 외과 병원. 매일 수천 명의 환자가 방문하고 치료하며 바이러스 및 전염병에 유리한 상호 전도성 환경입니다. 점점 복잡 해지는 질병 상황에서 전 세계 수천 명의 사람들이 감염되었으며 그 수가 […]