Có khả năng thay đổi chất liệu rèm vinyl xung quanh clean booth?

Chúng tôi có khả năng chế tạo các loại vật chất tạo ra vật liệu đa dạng như: vật liệu không cháy, bán trong suốt, màu đen, vàng và loại tiêu chuẩn rèm vinyl trong suốt chống tĩnh điện

Tin liên quan