Có khả năng ngăn chặn vật chất dạng khí gas bằng bộ lọc HEPA không?

Bộ lọc HEPA tiến hành ngăn chặn vật chất ở dạng hạt. Vật chất ở dạng khí gas sẽ dùng riêng bộ lọc Chemical (Bộ lọc hóa học). Tùy vào tính chất của vật chất hút bụi mà sẽ dùng các loại bộ lọc hóa học riêng biệt. Xin hãy liên lạc với chúng tôi thông tin nồng độ, loại khí gas cần loại bỏ. Chúng tôi sẽ lựa chọn bộ lọc phù hợp nhất cho quý khách hàng.

Tin liên quan