Dây chuyền sản xuất an toàn sinh học (RABS)

Day chuyen san xuat an toan sinh hoc

Là thiết bị vô trùng, được sử dụng cho gia công sản xuất vô khuẩn. So với các buồng xếp thành tầng từ tước đến nay thì có độ kín tốt hơn, xung quanh được bao phủ bằng lớp bảng cứng polycacbonate. Tiến hành thiết kế đặc biệt phù hợp với dây chuyền sản xuất.


Đặc điểm

 

  • Tiến hành thiết kế đặc biệt phù hợp với với dây chuyền sản xuất
  • Lắp đặt vận chuyển  từ dây chuyền sản xuất , đáp ứng nhất quán với những tiêu chuẩn phù hợp