FFU vỏ Inox (EC-MAC)

 

Là FFU có vỏ thiết bị loại thép không rỉ. Ngoài các tính năng tiêu chuẩn còn có thể đáp ứng các thông số kỹ thuật đặc biệt. Sử dụng mô tơ chổi than DC nên điện năng tiêu thụ thấp. Có thể tiến hành điều chỉnh lượng gió. Nhờ bộ lọc được lắp đặt ở mặt thổi ra nên có thể thấy rõ tình trạng vận hành bằng mắt.


Đặc điểm

 

  • Vật thể là loại thép không rỉ
  • Sử dụng mô tơ chổi than dòng điện DC, điện năng tiêu thụ thấp
  • Có khả năng điều chỉnh lượng gió
  • Đáp ứng mệnh lệnh RoHS
  • Có thể đáp ứng các thông số kỹ thuật đặc biệt

Thông số kỹ thuật

EC-MAC(Loại DC)* Cũng tiến hành lắp đặt loại AC
Model
ATV-MAC-ⅡA-31DCCON / ATV-MAC-ⅡA-51DCCON / ATV-MAC-ⅡA-101DCCON / ATV-MAC-ⅡA-151DCCON
Hiệu suất hút bụi
Trên 99.99% với các hạt bụi lớn hơn 0.3μm
Bộ phận lọc
Bộ lọc Pre:Sản phẩm gia công saran net
Bộ lọc chính:Bộ lọc HEPA * Cũng có loại sản phẩm lắp đặt bộ lọc ULPA
Lượng gió xử lý(m³/phút)
Khoảng  3 / Khoảng 5 / Khoảng  10 / Khoảng 15
Tốc độ gió thổira(m/giây)
Bình quân 0.38 / Bình quân 0. 39 / Bình quân 0.51 / Bình quân 0.37
Độ ồn (dBA)
Khoảng  54 / Khoảng  54 / Khoảng  55 / Khoảng  56
Nguồn điện
AC100 1φ 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (W)
Khoảng  24 / Khoảng  23 / Khoảng  65 / Khoảng  78
Điện năng thiết bị (VA)
Khoảng  39 / Khoảng  37 / Khoảng  110 / Khoảng  130
Máy thổi gió
Mô tơ chổi than DC
 Sốlượng máy thổi gió
1
Trọng lượng (kg)
Khoảng  8.1 / Khoảng  9.7 / Khoảng  12.0 / Khoảng  19.3
Cấu tạo
Vật thể: thân máy SUS430
Đèn biểu thị vận hành
Đèn LED độ chiếu sáng cao, màu đỏ
Vật phẩm đi kèm
Phụ kiện đóng dói lắp đặt ở cửa ra vào
Model
ATV-MAC-ⅡA-251DCCON / ATV-MAC-ⅡA-300DC / ATV-MAC-ⅡA-450DC
Hiệu suất hút bụi
Trên 99.99% với các hạt bụi lớn hơn  0.3μm
Bộ phận lọc
Bộ lọc Pre: Sản phẩm gia công saran net
Bộ lọc chính: Bộ lọc HEPA*Cũng có loại sản phẩm lắp đặt bộ lọc ULPA
Lượng gió xử lý (m³/phút)
Khoảng 25 / Khoảng 30 / Khoảng 45
Tốc độ gió thổi ra (m/giây)
Bình quân 0.61 / Bình quân 0. 36 / Bình quân 0.36
Độ ồn (dBA)
Khoảng 57 / Khoảng 62 / Khoảng 63
Nguồn điện
AC100~110V 1φ 50/60Hz hơn nữa AC200~220V 1φ 50/60Hz
Điện năng tiêu thụ (W)
Khoảng 125 / Khoảng 160 / Khoảng 240
Điện năng thiết bị (VA)
Khoảng 195 / Khoảng 280 / Khoảng 360
Máy thổi gió
Mô tơ chổi than DC
Số lượng máy thổi gió
2 / 2 / 3
Trọng lượng (kg)
Khoảng 25 / Khoảng 50 / Khoảng 70
Cấu tạo
Vật thể: thân máy SUS430
Đèn biểu thị vận hành
Đèn LED màu đỏ độ sáng cao / Không / Không
Phụ kiện  đi kèm
Phụ kiện đóng dói lắp đặt ở cửa ra vào
Model
MAC-ⅡA-5DC
Hiệu suất hút bụi
Trên 99.99% với các hạt bụi lớn hơn 0.3μm
Bộ phận lọc
Bộ lọc chính: Bộ lọc HEPA
Bộ lọc Pre: Loại nhựa(Lựa chọn bộ lọc Pre)
Lượng gió xử lý(m³/phút))
0.55
Tốc độ gió thổi ra (m/giây)
Bình quân  0.7
Độ ồn (dBA)
Khoảng 52
Nguồn điện
DC24V
Điện năng tiêu thụ (W)
Khoảng 9
Điện năng thiết bị (VA)
Khoảng 7.5
Máy thổi gió
Quạt chổi than DC
Sốlượng máy thổi gió
1
Trọng lượng (kg)
Khoảng 1
Cấu tạo
Thép sơn bên ngoài
Đèn biểu thị vận hành
Không
Phụ kiện đi kèm
Phụ kiện đóng dói lắp đặt ở cửa ra vào

Kích thước