Máy cách ly xử lý chất hoạt tính

May cach ly xu ly chat hoat tinh

Là máy cách ly có cấu tạo áp suất âm, được thiết kế để xử lý các chất hoạt tính sinh học cao. Tiến hành thiết kế đặc biệt phù hợp với dây chuyền sản xuất. Cấu tạo với độ kín khí cao, lượng rò rỉ thấp.


Đặc điểm

  • Là máy cách ly cấu tạo khí áp âm, độ kín khí cao.
  • Đáp ứng việc lắp đặt, thi công nhất quán phù hợp từ mẫu thí nghiệm, thiết kế, chế tạo ở tại nơi làm việc.
  • Tiến hành thiết kế đặc biệt.