Thiết bị khử mùi / Thiết bị ngăn bụi dược phẩm

Ở các trường đại học, cơ quan y tế, phòng thí nghiệm, nhà máy có những trường hợp cần xử lý các sinh vật hóa học có tính nguy hiểm. Tính nguy hại, nguy hiểm của các sinh vật hóa học đó được gọi là mối nguy hiểm hóa học. Tại công ty Airtech Nhật bản chúng tôi đang chế tạo các sản phẩm bảo đảm việc tác nghiệp an toàn với các nguy hiểm sinh học như khí gas có hại, mùi hôi. Nguồn phát sinh các hạt bụi có hại sẽ được bắt lại, lọc hấp thụ và loại bỏ.

Các thiết bị loại bỏ bụi dược phẩm như tủ hút, buồng lấy mẫu dùng cho ngành dược phẩm thì sẽ được kết hợp cùng một loại bài khí cục bộ với hút bụi. Hơn thế nữa, các thiết bị khử mùi và máy hút bụi có bộ lọc HEPA lắp đặt bên trong có thể thay thế an toàn.


Đặc điểm sản phẩm thiết bị khử mùi/Thiết bị ngăn ngừa bụi dược phẩm của công ty

  • Chúng tôi đưa vào áp dụng các quy trình có tính an toàn cao, giảm nguy hiểm cho người tác nghiệp.
  • Chúng tôi đề xuất những phương án phù hợp với nguyện vọng của khách hàng.

Sử dụng sản phẩm thiết bị khử mùi/Thiết bị ngăn ngừa bụi dược phẩm

Các thiết bị khử mùi, thiết bị ngăn ngừa bụi dược phẩm được sử dụng tại phòng nghiên cứu của trường các trường Đại học, bệnh viện, nhà máy hóa học và nhà máy y dược phẩm xử lý những sinh vật hóa học có tính nguy hiểm cao.
Particle beam chip etching