• vi
  • en
  • ja
  • ko

Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thực phẩm mỹ phẩm Phú Yên

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thực phẩm mỹ phẩm Phú Yên

 Lĩnh vực: Dược phẩm - Mỹ phẩm

 Vị trí xử lý: Thi công phòng kiểm nghiệm

 Năm thực hiện: T9/2020