Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thực phẩm mỹ phẩm Phú Yên

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Trung tâm kiểm nghiệm thuốc thực phẩm mỹ phẩm Phú Yên

 Lĩnh vực: Dược phẩm – Mỹ phẩm

 Vị trí xử lý: Thi công phòng kiểm nghiệm

 Năm thực hiện: T9/2020

Tin liên quan