• vi
  • en
  • ja
  • ko

Viện ứng dụng tiêu chuẩn và chất lượng

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Viện ứng dụng tiêu chuẩn và chất lượng

 Lĩnh vực: Nghiên cứu - Ứng dụng

 Vị trí xử lý: Thi công hệ thống panel

 Năm thực hiện: T9/2020