Tôi muốn xác nhận tình trạng vận hành của bộ phận lọc

Chúng tôi sẽ gắn đèn biểu thị tình trạng vận hành trên bề mặt của bộ lọc tiêu chuẩn. Với loại đặc trưng thì có thể đưa thêm nút chênh lệch áp suất và nút tín hiệu đang trong quá trình vận hành

Tin liên quan