11-AIRTECH THẾ LONG tặng thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho Sở Y Tế (BV Đa khoa Thanh Hóa)

Tin liên quan