11-AIRTECH THẾ LONG tặng thiết bị phòng chống dịch Covid-19 cho Sở Y Tế (BV Đa khoa Tuyên Quang)

Tin liên quan