Clean booth / FFU

Có khả năng ngăn chặn vật chất dạng khí gas bằng bộ lọc HEPA không?

Bộ lọc HEPA tiến hành ngăn chặn vật chất ở dạng hạt. Vật chất ở dạng khí gas sẽ dùng riêng bộ lọc Chemical (Bộ lọc hóa học). Tùy vào tính chất của vật chất hút bụi mà sẽ dùng các loại bộ lọc hóa học riêng biệt. Xin hãy liên lạc với chúng tôi […]

Tôi muốn xác nhận tình trạng vận hành của bộ phận lọc

Chúng tôi sẽ gắn đèn biểu thị tình trạng vận hành trên bề mặt của bộ lọc tiêu chuẩn. Với loại đặc trưng thì có thể đưa thêm nút chênh lệch áp suất và nút tín hiệu đang trong quá trình vận hành

Có khả năng chế tạo bộ lọc đáp ứng được với tiêu chuẩn phù hợp với quy cách nước ngoài hay không?

Chúng tôi có khả năng đáp ứng với các sản phẩm đặc biệt, đáp ứng các yêu cầu cá nhân như những sản phẩm phù hợp với quy cách UL, sản phẩm thu được chứng nhận của CE. Xin hãy liên lạc với bộ phận kinh doanh của chúng tôi chịu trách nhiệm riêng về […]

Về việc chịu được hóa chất của rèm nhựa vinyl

Vật liệu của rèm vinyl là loại nhựa PVC mềm dẻo. Với các dược phẩm có nồng độ cao và các dung dịch hữu cơ có thể dẫn đến việc thay đổi chất nên khi làm sạch xin hãy sử dụng nước tinh khiết.

Có khả năng thay đổi chất liệu rèm vinyl xung quanh clean booth?

Chúng tôi có khả năng chế tạo các loại vật chất tạo ra vật liệu đa dạng như: vật liệu không cháy, bán trong suốt, màu đen, vàng và loại tiêu chuẩn rèm vinyl trong suốt chống tĩnh điện

error: Content is protected !!