• vi
  • en
  • ja
  • ko

Tiêu chuẩn liên quan đến hệ thống không khí sạch

zu2

Tiêu chuẩn công nghiệp y tế

Quan hệ giữa số vi khuẩn và hạt bụi được biểu thị bằng Class. Có tiêu chuẩn của cục vũ trụ hàng không Mỹ (NASA) với tư cách là giá trị tiêu chuẩn. Chúng tôi sử dụng giá trị vi khuẩn trôi nổi trong không khí FDA là giá trị chuẩn WHO GMP được sửa […]

zu7

Tiêu chuẩn cho thiết bị dùng ở bệnh viện

Phân loại khu vực điều kiện kêu gọi và độ sạch của bệnh viện từ cấp độ I đến cấp độ V. Chúng tôi xin đề xuất máy sạch được sử dụng ở mỗi khu vực.

zu5

Tiêu chuẩn liên quan đến an toàn sinh học

Cơ sở để ngăn chặn nguy hiểm sinh học, lây nhiễm sinh học là bên trong phòng ngăn chặn sự rò chảy các sol không khí đã phát sinh ra ngoài phòng. Để làm được điều đó, phòng sạch và phòng sạch sinh học ra đời giúp duy trì áp suất âm trong phòng. Được […]

Cleanliness material

Về độ sạch tiêu chuẩn của phòng sạch

Có nhiều tiêu chuẩn cho thiết bị của phòng sạch với những hạt bụi bay lơ lửng trong không gian Tiêu chuẩn để biểu thị là tiêu chuẩn ISO, tiêu chuẩn JIS tiêu chuẩn ngành công nghiệp Nhật Bản Tham khảo quy cách tiêu chuẩn của liên bang Mỹ Fed,Std,209E.

error: Content is protected !!