• vi
  • en
  • ja
  • ko

Khác

zu7

Tiêu chuẩn cho thiết bị dùng ở bệnh viện

Phân loại khu vực điều kiện kêu gọi và độ sạch của bệnh viện từ cấp độ I đến cấp độ V. Chúng tôi xin đề xuất máy sạch được sử dụng ở mỗi khu vực.

zu5

Tiêu chuẩn liên quan đến an toàn sinh học

Cơ sở để ngăn chặn nguy hiểm sinh học, lây nhiễm sinh học là bên trong phòng ngăn chặn sự rò chảy các sol không khí đã phát sinh ra ngoài phòng. Để làm được điều đó, phòng sạch và phòng sạch sinh học ra đời giúp duy trì áp suất âm trong phòng. Được […]

error: Content is protected !!