1550481890226-giam-doc-nhan-su-CHRO-lam-gi | Công ty CP AIRTECH Thế Long tuyển Giám đốc Nhân sự làm việc trong tháng 05/2020