• vi
  • en
  • ja
  • ko

Máy móc phòng sạch

Là máy móc có liên quan đến phòng sạch. Ngoài việc sử dụng trong phòng sạch, sử dụng ở trước phòng trước khi vào phòng. Các thiết bị cũng có thể sử dụng riêng lẻ để làm sạch

Trước phòng và phòng thay đồ cũng có thể lắp đặt các thiết bị phù hợp với mục đích sử dụng như: tủ đựng quần áo giúp bảo quản quần áo, kho bảo quản sạch có thể bảo quản vật phẩm trong trạng thái sạch, máy làm khô tay, máy làm sạch, khô tay, làm sạch làm khô ngón tay.