Airtech Đức

  • Tên công ty: PEA GMBH(PEA)
  • Địa chỉ: Neuwieder Str.80-56566 Neuwied-Engers
  • Liên hệ: +49 (2622)905980 
  • Fax: +49 (2622)9059829
  • Website: http://www.pea-gmbh.de

PEA được thành lập vào năm 1991 bởi Michael Trenkner và cung cấp các dịch vụ kỹ thuật cho các nhà thuốc, bệnh viện, công ty dược phẩm, cũng như các phòng thí nghiệm nghiên cứu động vật. Các sản phẩm chính của công ty là máy tạo khí hydro peroxide, máy cách ly, cửa kín khí và hệ thống chuyển, ví dụ như hầm chuyển và ngoại hình.

Tin liên quan