Giới thiệu tập đoàn Airtech

 Giới thiệu tập đoàn Airtech

Tập đoàn Airtech bao gồm một nhóm công ty có ý chí đổi mới, bí quyết sản xuất toàn cầu và các khoản đầu tư chiến lược và định hướng tương lai.

Quy mô và số lượng các thành viên trong tập đoàn Airtech đang ngày càng phát triển tại các nước Ấn Độ, Đức, Trung Quốc, Singapore, Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan và Việt Nam.

Cùng với các đối tác có thẩm quyền và chuyên môn ở Châu Âu, Châu Mỹ và Châu Á, Tập đoàn Airtech tiếp tục phát triển và lớn mạnh trước những thách thức của thị trường toàn cầu bao gồm định hướng khách hàng và khả năng cạnh tranh.

Những sự hợp tác vì lợi ích của khách hàng là cơ sở cho sự phát triển hơn nữa của Tập đoàn trong tương lai.

Tin liên quan