• vi
  • en
  • ja
  • ko

Phòng tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp 3 - Bio Safety Level 3

(Sơ đồ mặt bằng cơ bản của phòng an toàn sinh học cấp 3)

CÔNG DỤNG:

Sử dụng trong việc xét nghiệm các vi sinh vật nhóm 3.

Sử dụng trong việc điều trị và cách ly bệnh nhân bị nhiễm vi khuẩn vi, virus nhóm 3 và có thể phát tán ra môi trường.

NGUYÊN LÝ HOẠT ĐỘNG:

Phòng BSL3 được thiết kế và thi công đảm bảo trong quá trình sử dụng mọi vi khuẩn, virus trong phòng BSL3 không bị phát thải ra môi trường bao gồm khí, nước thải và người từ trong phòng BSL3 ra bao gồm cả bệnh nhân và cán bộ nhân viên y tế.

KHUYẾN NGHỊ SỬ DỤNG

Là phòng cố định sử dụng lâu dài và an toàn tuyệt đối vì vậy cần tư vấn, thiết kế và thi công theo tiêu chuẩn kỹ thuật được quy định bởi ngành y tế.