• vi
  • en
  • ja
  • ko

Airtech Trung Quốc

  • Tên doanh nghiệp: SUZHOU ANTAI AIR TECH CO.,LTD.(SAT)
  • Địa chỉ: No,2 WEIXIN RD,SUZHOU INDUSTRIAL PARK,SUZHOU.P.R. CHINA
  • Liên hệ: +86 (512)6531-5246 
  • Fax: +86 (512)6279-3212
    Website: http://www.airtech.cn

SUZHOU ANTAI AIRTECH CO., LTD (SAT) là một liên doanh được thành lập bởi JIANGSU SUZHOU PURIFICATION EQUIPMENT(GROUP) INCORPORATION(SPEG) và AIRTECH JAPAN, LTD (ATJ). Là doanh nghiệp đi đầu về sản phẩm công nghệ, sự kết hợp đặc biệt này tiếp tục nghiên cứu, phát triển, sản xuất và bán hàng với viện nghiên cứu độc lập và phòng thí nghiệm, làm cho Airtech Trung Quốc trở thành giải pháp không khí sạch tốt nhất.

Công ty TNHH Giang Tô Sujing là một doanh nghiệp công nghệ cao trọng điểm của quốc gia, và là một trong 520 doanh nghiệp chủ chốt của Trung Quốc. Công ty có một trung tâm R&D cấp tỉnh và một trạm nghiên cứu sau tiến sĩ. Công ty được trang bị hệ thống hoàn thiện từ R&D, sản xuất, tiếp thị đến quản lý.