• vi
  • en
  • ja
  • ko

Dự án

Công ty TNHH ÔTÔ TOYOTA Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công ty TNHH ÔTÔ TOYOTA Việt Nam  Lĩnh vực: Công nghiệp  Vị trí xử lý: Buồng thổi khí sạch cho xưởng Sơn  Năm thực hiện: 03/2018

Công Ty CP Công Nghệ PCS Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công Ty CP Công Nghệ PCS Việt Nam  Lĩnh vực: Điện tử  Vị trí xử lý: Cung cấp, thi công, lắp đặt thiết bị Phòng sạch  Năm thực hiện: 3/2019

Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Công Nghệ Bắc Hà

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Công Ty CP Dịch Vụ Kỹ Thuật Và Công Nghệ Bắc Hà  Lĩnh vực:  Vị trí xử lý: Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng sạch cho viện đo lường  Năm thực hiện: 24/10/2016  Cung cấp và lắp đặt hệ thống Phòng sạch cho viện đo lường

CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: CÔNG TY CP BÁNH KẸO HẢI CHÂU  Lĩnh vực: Thực phẩm - Đồ uống  Vị trí xử lý: Phòng sạch cho sản xuất bánh kẹo  Năm thực hiện: 11/2017  Thi công Phòng sạch cho sản xuất bánh kẹo

Nhà máy Panasonic KCN Thăng Long

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Panasonic  Lĩnh vực: Điện tử  Vị trí xử lý: Phòng sạch điện tử, Class 10.000; S=370m2  Năm thực hiện: 11/2020  Phòng sạch điện tử, Class 10.000; S=370m2  

Pepsico Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Pepsico Bắc Ninh  Lĩnh vực: Thực phẩm - Đồ uống  Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch sản xuất  Năm thực hiện: T8/2020  

Học viện Quân Y

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện Quân Y  Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch nghiên cứu vi sinh  Năm thực hiện: T6/2018  Thi công phòng sạch nghiên cứu vi sinh