• vi
  • en
  • ja
  • ko

Học viện Quân Y

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện Quân Y

 Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch nghiên cứu vi sinh

 Năm thực hiện: T6/2018

 Thi công phòng sạch nghiên cứu vi sinh