Học viện nông nghiệp Việt Nam

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Học viện nông nghiệp Việt Nam

 Lĩnh vực: Nghiên cứu – Ứng dụng

 Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch thí nghiệm

 Năm thực hiện: T12/2020

Tin liên quan