• vi
  • en
  • ja
  • ko

Thiết bị làm sạch không khí cho quản lý áp lực dương

Đáp ứng với kỹ thuật y tế tiến bộ và phát triển một cách nhanh chóng cần thiết môi trường y tế đầy đủ được trang bị thống nhất khám và điều trị

Bảo vệ môi trường sạch cố định trong các cơ sở y tế như bệnh viện, trung tâm điều dưỡng, trung tâm y tế khác thì cần thiết quản lý vệ sinh nghiêm ngặt để phòng chống lây nhiễm trong bệnh viện

Để cung cấp dịch vụ y tế an toàn hiệu suất cao thì việc đưa các thiết bị máy móc sạch vào là điều không thể thiếu. Môi trường sạch đồng bộ sẽ làm tăng chất lượng y tế và dịch vụ cho người bệnh

Máy móc sạch quản lý dương áp: Là kỹ thuật phòng chống không khí từ bên ngoài vào, bảo vệ áp lực trong phòng ở mức cao. Phòng chống sự xâm nhập của vi khuẩn và vật thể lạ từ bên ngoài.