• vi
  • en
  • ja
  • ko

Hệ thống khí sạch và các thiết bị trong phòng mổ

Để xây dựng 1 phòng mổ sạch theo tiêu chuẩn, đảm bảo an toàn cho các nhân viên y tế và bênh nhân, chúng ta phải xây dựng các hệ thống bao gồm hệ thống phòng sạch, lọc khí sạch, các thiết bị dùng trong phòng mổ sạch, thiết bị làm sạch phòng mổ.

Thấu hiểu sự cần thiết những sản phẩm đạt chuẩn cho ngành y tế, Công ty Cổ phần Airtech Thế Long đã tìm tòi, nghiên cứu và cống hiến hết mình để trở thành nhà cung cấp thiết bị và dịch vụ y tế chuyên nghiệp cho các khách hàng trên toàn thế giới. Là một trong những nhà sản xuất và cung cấp thiết bị y tế sử dụng công nghệ khí ở Việt Nam, chúng tôi luôn tập trung vào các công nghệ tiên tiến nhất của ngành Y tế, công nghệ lọc khí được cung cấp trên toàn thế giới, và nỗ lực áp dụng các công nghệ này. Đồng thời chúng tôi phát huy đầy đủ lợi thế của các nhà sản xuất Việt Nam để đạt được tiêu chí: “Xuất xứ Việt Nam, dịch vụ khách hàng toàn cầu”.