• vi
  • en
  • ja
  • ko

Airtech Singapore

  • Tên công ty: AIRTECH EQUIPMENT PTE.,LTD.(ATE)
  • Địa chỉ : 3523 Lousma Dr SE Grand Rapids, MI 49548
  • Số điện thoại:  534.0032
  • Fax:  616.534.0284
  • Website: http://www.airtech.com.sg

Airtech là nhà sản xuất hàng đầu về thiết bị phòng sạch, an toàn sinh học,  thiết bị phòng mổ chất lượng cao và đáp ứng các tiêu chuẩn quốc tế về công nghệ phòng sạch, tiêu chuẩn WHO, phòng mổ GMPand tiêu chuẩn DIN. AirTech Equipment bắt đầu hoạt động vào năm 1984, kể từ năm 2000, công ty liên doanh với Airtech Japan Ltd để sản xuất các thiết bị phòng sạch, an toàn sinh học, phòng mổ chất lượng cao.
Là doanh nghiệp thứ 2 liên doanh với Tập đoàn Airtech Group, Airtech Singapore luôn luôn cập nhập những công nghệ mới nhất, tham gia các chương trình đào tạo thường xuyên tại Nhật Bản và Mỹ. Kiến thức thu được ở nước ngoài sẽ được chia sẻ với khách hàng và nhân viên thông qua các hội thảo và đào tạo để truyền đạt thông tin về các quy trình và đổi mới hiện tại trong công nghệ phòng sạch.