• vi
  • en
  • ja
  • ko

Phòng sạch bệnh viện

Bệnh viện Bolykhamsay - Lào

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư:  Bệnh viện Bolykhamsay, Lào   Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng mổ  Năm thực hiện: 8/2017  Thi công phòng mổ  

Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình

Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Lâm Hoa Thái Bình  Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện Vị trí xử lý: Phòng mổ tiêu chuẩn GMP Năm thực hiện: 11/2017 Phòng mổ tiêu chuẩn GMP

Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh  Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng thụ tinh nhân tạo ( IVF)  Năm thực hiện: T10/2020

Viện Pasteur Nha Trang

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Viện Pasteur Nha Trang  Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện  Vị trí xử lý: Hệ thống điều phối không khí  Năm thực hiện: T6/2020

Bệnh viện Chợ Rẫy

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Chợ Rẫy  Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công áp chì và cửa chì  Năm thực hiện: T6/2020

Bệnh viện mắt Sông Cầu - Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện mắt Sông Cầu  Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện  Vị trí xử lý: Thi công phòng mổ  Năm thực hiện: T3/2020