• vi
  • en
  • ja
  • ko

Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện Phụ Sản Hà Nội

 Lĩnh vực: Y tế - Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Cung cấp nội thất và thiết bị phòng thí nghiệm, Thi công Trung tâm tế bào gốc

 Năm thực hiện: 2019 - 2020

 Thi công Trung tâm tế bào gốc, cung cấp nội thất và thiết bị phòng thí nghiệm