Viện Pasteur Nha Trang

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Viện Pasteur Nha Trang

 Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Hệ thống điều phối không khí

 Năm thực hiện: T6/2020

Tin liên quan