Bệnh viện mắt Sông Cầu – Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện mắt Sông Cầu

 Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Thi công phòng mổ

 Năm thực hiện: T3/2020

Tin liên quan