Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Bệnh viện sản nhi Bắc Ninh

 Lĩnh vực: Y tế – Bệnh viện

 Vị trí xử lý: Thi công phòng thụ tinh nhân tạo ( IVF)

 Năm thực hiện: T10/2020

Tin liên quan