Viện ứng dụng tiêu chuẩn và chất lượng

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Viện ứng dụng tiêu chuẩn và chất lượng

 Lĩnh vực: Nghiên cứu – Ứng dụng

 Vị trí xử lý: Thi công hệ thống panel

 Năm thực hiện: T9/2020

Tin liên quan