Nhà máy Panasonic KCN Thăng Long

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Panasonic

 Lĩnh vực: Điện tử

 Vị trí xử lý: Phòng sạch điện tử, Class 10.000; S=370m2

 Năm thực hiện: 11/2020

 Phòng sạch điện tử, Class 10.000; S=370m2

 

Tin liên quan