• vi
  • en
  • ja
  • ko

Pepsico Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Pepsico Bắc Ninh

 Lĩnh vực: Thực phẩm - Đồ uống

 Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch sản xuất

 Năm thực hiện: T8/2020