Pepsico Bắc Ninh

 Tên dự án/đơn vị chủ đầu tư: Pepsico Bắc Ninh

 Lĩnh vực: Thực phẩm – Đồ uống

 Vị trí xử lý: Thi công phòng sạch sản xuất

 Năm thực hiện: T8/2020

 

Tin liên quan