Thiết bị làm sạch không khí loại siêu mỏng

Máy làm sạch không khí loại siêu mỏng. Tùy vào cấu tạo dòng không khí mà có thể sử dụng để làm sạch hay để ngăn chặn nhiễm bẩn. Có thể sử dụng như FFU được gắn trên trần,  tủ bài khí hoặc như Clean bench để nâng cao độ sạch trong phòng.

  • Là thiết bị làm sạch loại siêu mỏng
  • Có 2 loại: Loại làm sạch (Loại thổi ra không khí làm sạch) và loại ngăn ngừa nhiễm bẩn (Loại hấp thụ bụi bẩn)
  • Có thể sử dụng đa dạng các loại: Loại Clean bench, loại tủ bài khí, loại Push-Pull, loại treo trên trần, tường
  • Nhờ sử dụng mô tơ chổi than dòng điện DC nên lượng điện tiêu thụ thấp
  • Có thể điều chỉnh lượng gió ở mức 5
Model ATV-ACP-897AH / ATV-ACP-897BH (Sử dụng làm sạch)
Hiệu suất hút bụi Trên 99.99% với các hạt bụi 0.3µm
Bộ phận lọc Bộ lọc chính: Bộ lọc HEPA, bộ lọc pre: phẩm gia công saran net
Nguồn điện AC100V 1φ 50/60Hz
Trọng lượng Khoảng 40 kg
Cấu tạo Tấm lá thép phủ bên ngoài
Loại cài đặt lượng gió Lượng gió cực đại/mạnh/yếu/tĩnh âm
Lượng gió xử lý (m³/min) Khoảng 12.5 / khoảng 6.5 / khoảng 5.0 / khoảng 4.0 / khoảng 3.0
Tốc độ gió thổi ra (m/sec) Khoảng 0.50 / Khoảng 0.26 / Khoảng 0.20 / Khoảng 0.16 / Khoảng 0.12
Tiếng ồn (dBA) Khoảng 58 / Khoảng 45 / Khoảng 43 / Khoảng 40 / Khoảng 36
Lượng điện tiêu thụ (W) Khoảng 90 / Khoảng 25 / Khoảng 17 / Khoảng 11 / Khoảng 7
Điện năng thiết bị (VA) Khoảng 145 / Khoảng 42 / Khoảng 34 / Khoảng 25 / Khoảng 15
Model ACP-897CH / ACP-897DH (sử dụng ngăn chặn nhiễm bẩn)
Hiệu suất hút bụi Trên 99.99% với các hạt bụi 0.3µm
Bộ phận lọc Bộ lọc chính: Bộ lọc HEPA, bộ lọc pre: phẩm gia công saran net
Nguồn điện AC100V 1φ 50/60Hz
Trọng lượng Khoảng 43 kg
Cấu tạo Tấm lá thép phủ bên ngoài
Loại cài đặt lượng gió Lượng gió cực đại/mạnh/yếu/tĩnh âm
Lượng gió xử lý (m³/min) Khoảng 11.5 / 6.5 / Khoảng 5.0 / Khoảng 4.0 / Khoảng 3.0
Tốc độ gió thổi ra (m/sec) Khoảng 0.46 / Khoảng 0.26 / Khoảng 0.20 / Khoảng 0.16 / Khoảng 0.12
Tiếng ồn (dBA) Khoảng 58 / Khoảng 45 / Khoảng 43 / Khoảng 40 / Khoảng 36
Lượng điện tiêu thụ (W) Khoảng 90 / Khoảng 25 / Khoảng 17 / Khoảng 11 / Khoảng 7
Điện năng thiết bị (VA) Khoảng 145 / Khoảng 42 / Khoảng 34 / Khoảng 25 / Khoảng 15

 

66_1 66_2

Danh mục sản phẩm