93056352_255453412524479_8552306808721506304_n | AIRTECH Thế Long tặng bệnh viện Hữu Nghị các thiết bị phòng chống dịch COVID-19