93173462_255453522524468_1118769758620090368_n | AIRTECH Thế Long tặng bệnh viện Hữu Nghị các thiết bị phòng chống dịch COVID-19