93266547_255453442524476_4308575350121562112_o | AIRTECH Thế Long tặng bệnh viện Hữu Nghị các thiết bị phòng chống dịch COVID-19