93665900_255453432524477_1066219661227458560_n | AIRTECH Thế Long tặng bệnh viện Hữu Nghị các thiết bị phòng chống dịch COVID-19